Implementation

  • Sales support programs for sales representatives
  • Web applications
  • Websites
  • Loyalty programs for B2B and B2C
  • Mobile applications
  • Data processing

Loyalty program LATO Z ALGIDĄ

Oxygen aplikacja web

5
lat

Czas trwania projektu

520
osob

Średnia liczba zaangażowanych w program uczestników

120
%

Poziom realizacji celów rynkowych

Technologies used in the project:

CSSHTML
Business Development Director

Łukasz Fidych

Business Development Director

+48 605 311 097
Contact us