Realizacje

  • Programy wsparcia sprzedaży
  • Aplikacje webowe
  • Strony internetowe
  • Programy lojalnościowe
  • Aplikacje mobilne
  • Data processing

Sales Master

Program wsparcia sprzedaży dla Brown Forman obejmujący wybrane sklepy detaliczne

2022

start programu

80000

suma punktów osiągnięta przez uczestników w I edycji

Celem programu jest zwiększenie sprzedaży i dostępności oraz promocji produktów Brown-Forman w sklepach detalicznych, należących do różnych sieci.

Program jest uruchamiany cyklicznie, w wybranych okresach roku. Poza zwiększeniem rotacji określonych produktów, ważnym elementem programu jest wzrost wiedzy i świadomości marek wchodzących w skład portfolio Brown-Forman.

Program był tworzony przez nas od samego początku. Poprzedziły go warsztaty z Klientem, obejmujące m.in.: 10 zagadnień biznesowych, analizę celów i możliwości analitycznych, a także określenie poziomu wiedzy użytkowników. Na tej podstawie zdefiniowaliśmy faktyczne potrzeby Klienta i zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania, jednocześnie wyszczególniając potencjalne blokery dalszych działań. Efektem warsztatów był opis funkcjonalny programu – opis mechaniki poszczególnych funkcjonalności. W oparciu o opis funkcjonalny przygotowaliśmy harmonogram działań, których finałem był start pierwszej edycji programu.

Integralnym elementem programu było stworzenie aplikacji webowej z różnymi typami użytkowników i związanym z tym poziomem uprawnień do poszczególnych modułów aplikacji. Aplikacja zawiera również customowe rozwiązanie e-commerce służące do wybierania i zamawiania nagród w oparciu o przyznaną liczbę punktów.

Atutem aplikacji jest rozbudowany Content Management System – w panelu administratora bez pomocy dewelopera obsługa Programu może samodzielnie zarządzać m.in. treścią czy przekierowaniami przycisków, co w dłuższej perspektywie czasu pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

W ramach programu wspieramy również naszego Klienta w:

  • odpowiadaniu na zgłaszane potrzeby biznesowe związane z Programem,
  • zadbaniu o prawne aspekty Programu,
  • zapewnieniu obsługi informacyjnej i bieżącej pomocy dla Użytkowników,
  • przeprowadzeniu całego procesu obsługi nagród – od przyznania punktów po dostarczenie nagrody do Użytkownika.

Technologie wykorzystane w projekcie:

PhpSymfonyNuxt jsExcel
Business Development Director

Dyrektor Zarządzający
+48 695 990 128

Skontaktuj się